| | | | |


Uskutečněné akce

 • Workshop ADVOCACY s Davidem Hodgkinsonem
  Dne 10.12.2013 se uskutečnil workshop pod názvem ADVOCACY s lektorem Davidem Hodgkinsonem, působícím na Derby University v Anglii. ... podrobnosti ZDE

 • Workshop NEGOTIATION s Davidem Hodgkinsonem
  Dne 9.12.2013 se uskutečnil workshop pod názvem NEGOTIATION s lektorem Davidem Hodgkinsonem, působícím na Derby University v Anglii. ... podrobnosti ZDE

 • Závěrečná konference projektu
  Dne 27.11.2013 se uskutečnila závěrečná konference projektu pod názvem "Profesionálové v právu", na které byl zhodnocen průběh a přínos projektu "Teorie - dovednosti - praxe". Hlavními řečníky byla děkanka právnické fakulty prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. a Mgr. Vítězslav Dohnal z Pro bono aliance. ... podrobnosti ZDE

 • Dovednostní metody výuky zaměřený na myšlenkové mapy (mind maps)
  Cílem workshopu bylo seznámit posluchače s využitím myšlenkových map ve výuce právních předmětů, vytvářením myšlenkových map, využitím myšlenkových map pro řešení problémů, plánování, time management, využitím myšlenkových map pro tvorbu závěrečných prací. ... podrobnosti ZDE

 • Workshop Dovedností formy výuky finančního práva
  Workshop Dovednostní metody výuky finančního práva byl zaměřen na inovaci a případně vytvoření nových předmětů v oblasti finančního práva a národního hospodářství s důrazem na dovednostní složku výuky. ... podrobnosti ZDE

 • Škola lidských práv
  24. - 28.6.2013 - Škola lidských práv se uskutečnila za přímého spolupůsobení Pro bono aliance. ... podrobnosti ZDE

 • Lektorské dovednosti při výuce na vysoké škole
  Workshopy pro doktorské studenty jsou zaměřeny na dovednostní formy výuky a mají přispět k rozšíření znalostí o dovednostních formách výuky u zástupců cílové skupiny. Workshopy mají přispět ke zvýšení schopností studentů zvládat konfliktní studenty ve výuce, poskytovat studentům efektivní zpětnou vazbu, pracovat se skupinovou dynamikou ve výuce a využívat interaktivní a dovednostní metody ve výuce práva. ... podrobnosti ZDE

 • Workshop - Dovednosti, etika a studentské odborné praxe
  Ústav dovednostní výuky a inovace studia uskutečnil workshop na téma Dovednosti, etika a studentské odborné praxe. Přednášející JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. hovořila o etice vystupování, oblékání a chování se v konkrétních situacích, do kterých se v rámci povinné praxe studenti mohou dostat. Dále rozvedla schopnosti administrativních a komunikačních dovedností, formy písemné komunikace, prezentační dovednosti své osoby i společnosti, u které je praxe vykonávána. ... podrobnosti ZDE

 • Lektorské dovednosti
  Workshopy pro doktorské studenty jsou zaměřeny na dovednostní formy výuky a mají přispět k rozšíření znalostí o dovednostních formách výuky u zástupců cílové skupiny. Workshopy mají přispět ke zvýšení schopností studentů zvládat konfliktní studenty ve výuce, poskytovat studentům efektivní zpětnou vazbu, pracovat se skupinovou dynamikou ve výuce a využívat interaktivní a dovednostní metody ve výuce práva.
  Termíny: 2.11.2012, 9.11.2012, 29.11.2012 a 30.11.2012 ... podrobnosti ZDE

 • Workshop - Pro bono praxe a její specifika
  Ústav dovednostní výuky a inovace studia ve spolupráci s Pro bono aliancí uskutečnil workshop na téma Pro bono praxe a její specifika. Přednášející Mgr. Veronika Kristková, LLM. vysvětlila podmínky a možnosti stáží studentů PrF v advokátních kancelářích poskytujících pro bono služby, popsala bezplatné právní služby nemajetným klientům v individuálních případech včetně zastoupení v soudním řízení nebo technickou právní pomoc nevládním organizacím. ... podrobnosti ZDE

 • Seminář - Právní povinnosti a etika advokáta
  Ústav dovednostní výuky a inovace studia organizoval 18.9.2012 v 9:30-11:00 v učebně S71 seminář s přednášející JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, Ph.D. a hostem Mgr. Tomášem Rašovským na téma Právní povinnosti a etika advokáta.
  Témata: • Etika advokáta • Kárná odpovědnost • Povinnost mlčenlivosti • Nezávislost, nestrannost a konflikt zájmů • Úcta k soudům a k soudcům • Vztahy v rámci profese ... podrobnosti ZDE

 • Škola lidských práv
  10. - 14.9.2012 - Škola lidských práv se uskutečnila za přímého spolupůsobení Pro bono aliance. ... podrobnosti ZDE

 • International Public Law Moot Court Workshop
  Právnická fakulta MU uspořádala workshop ve dnech 25. – 26. 6. 2012. Hlavním lektorem byl Ryszard Piotrowicz, profesor mezinárodního práva veřejného, Aberystwyth University Wales, Velká Británie ... podrobnosti ZDE

 • Workshop - Lektorské dovednosti při výuce na vysoké škole
  Pro bono aliance a Právnická fakulta MU pořádali v rámci projektu Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva ve středu 30.5.2012 seminář „Lektorské dovednosti při výuce na vysoké škole.“ ... podrobnosti ZDE

 • Metody výuky, metody zkoušení
  Dne 12.4.2012 se uskutečnil workshop s názvem "Metody výuky, metody zkoušení", na kterém pedagogové Právnické fakulty diskutovali aktuální problematiku přístupu vyučujích ke studiu, byly představeny Změny Studijního a zkušebního řádu a dlouhá debata se vedla o ukončování předmětů, klasifikaci, metodách zkoušení a přístupu ke státním závěrečným zkouškám. ... podrobnosti ZDE

 • Informační seminář pro studenty od 6.semestru k povinné odborné praxi
  Seminář proběhl 28.2.2012 od 16:40 v učebně S71 a měl za úkol seznámit studenty s termíny a průběhem zapisování, vykonávání a dokladování předmětů odborné praxe. Na názorných grafech a modelových případech se ukazovaly základní nedostatky v uznatelnosti a dokladování, byl prezentován Portál odborných praxí a v závěru proběhla široká diskuze nad problematikou praxí obecně. ... podrobnosti ZDE

 • Workshop - Lektorské dovednosti při výuce na vysoké škole
  Pro bono aliance a Právnická fakulta MU pořádali v rámci projektu Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva ve čtvrtek 8.12.2011 seminář „Lektorské dovednosti při výuce na vysoké škole.“ ... podrobnosti ZDE

 • Škola lidských práv
  12.9. - 16.9.2011 - Škola lidských práv byla uskutečněna za přímého spolupůsobení Pro bono aliance.

 • Workshop
  Dne 5.5.2011 se uskutečnil workshop zabývající se dovednostními formami výuky. Workshop proběhl za spolupráce partnera projektu Pro bono aliance, kterého v dopoledním bloku reprezentoval pan Vítězslav Dohnal, v odpolední části představila své výukové metody Rebecca Huxley-Bins, která získala prestižní britský titul Law teacher of the Year 2010.

 • Konference
  Dne 24.2.2011 se uskutečnila konference s názvem "Dovednostní metody výuky práva", na které byl představen projekt "Teorie - dovednosti - praxe". Následovala série stručných přednášek, ve kterých se představili partneři projektu. V další části proběhlo předávání zkušeností s praktickými metodami výuky.

 • Informační schůzky k projektu
  V souvislosti s realizací projketu proběhly celkem tři informativní schůzky ve dnech 25.1., 27.1. a 9.2.2011. Na těchto schůzkách proběhlo seznámení s projektovým týmem a byly vždy prezentovány obecné informace o projektu a metody vykazování pracovní činnosti.nahoru