Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva

| | | | |


Uskutečněné akce

Workshop

Dne 5.5.2011 se uskutečnil workshop zabývající se dovednostními formami výuky. Workshop proběhl za spolupráce partnera projektu Pro bono aliance, kterého v dopoledním bloku reprezentoval pan Vítězslav Dohnal, v odpolední části představila výukové metody Rebecca Huxley-Binns, která získala prestižní britský titul Law teacher of the Year 2010.

Pracovní workshopy probíhají se studenty doktorských studií a akademickými pracovníky týkající se dovednostních forem výuky a mají přispět k rozšíření znalostí o dovednostních formách výuky u zástupců cílové skupiny. Workshopy nejsou cíleny jen na členy projektového týmu (učitele dovednostních předmětů zahrnutých do inovací či vytváření nových předmětů v rámci projektu), ale i na ostatní členy akademického sboru a studenty doktorského studijního programu.

zpět na přehled uskutečněných akcí


nahoru