Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva

| | | | |


Uskutečněné akce

Informační seminář pro studenty od 6.semestru k povinné odborné praxi

Seminář měl za úkol seznámit studenty s termíny a průběhem zapisování, vykonávání a dokladování předmětů odborné praxe. Na názorných grafech a modelových případech se ukazovaly základní nedostatky v uznatelnosti a dokladování, byl prezentován Portál odborných praxí a v závěru proběhla široká diskuze nad problematikou praxí obecně.


zpět na přehled uskutečněných akcí


nahoru