| | | | |


Uskutečněné akce

Dovednostní metody výuky zaměřený na myšlenkové mapy (mind maps)

Cílem workshopu bude seznámit posluchače s využitím myšlenkových map ve výuce právních předmětů, vytvářením myšlenkových map, využitím myšlenkových map pro řešení problémů, plánování, time management, využitím myšlenkových map pro tvorbu závěrečných prací.
Myšlenkové mapy jsou nástrojem pro příjemné zpracovávání podnětů, které nás obklopují. Umožní zaznamenat poznámky z porad, Vaše plány, analýzy problémů, myšlenkové bouře při přemýšlení.


Mind maps - leták


zpět na přehled uskutečněných akcí


nahoru