| | | | |


Metodika

Publikace Dovednosti ve výuce práva vznikla jako jeden z mnoha výstupů projektu Teorie – dovednosti - praxe: inovace studia práva (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198) financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda obor Právo a dále bakalářského oboru Vyšší justiční úředník na Právnické fakultě Masarykovy univerzity inovací studijního plánu. Prostředkem inovace je zavedení a uplatňování dovednostních metod výuky ve stávajících a nových předmětech tak, aby došlo k efektivnímu propojení teorie a praxe právnického vzdělávání.

Publikace byla vytvořena ve spolupráci s partnerem Právnické fakulty Masarykovy univerzity Pro bono aliance a lektory, kteří se specializují na dovednostní metody výuky, případně je ve svých předmětech úspěšně aplikují.

Přáním všech autorů bylo předložit čtenářům ucelený výklad nejčastějších dovednostních metod využívaných ve výuce humanitních předmětů, který jim bude nápomocný při řešení nejrůznějších situací, s nimiž budou ve své akademické praxi konfrontováni.

Autoři publikace a také projektový tým projektu Teorie – dovednosti – praxe budou vděčni za všechny připomínky a poznámky od čtenářů, které budou směřovat k rozvoji dovednostních metod v příručce uvedených.

Metodika je ke stažení ve formátu PDF.nahoru