| | | | |


Co je odborná praxe?

Kritizovaným nedostatkem právnického vzdělávání v České republice je vysoká míra předávaných teoretických znalostí a poskytnutí nízkého stupně praktických dovedností. Páteří vzdělávacího systému je právně dogmatická výuka.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity dlouhodobě sleduje trend zvýšení praktických kompetencí studentů a mimo zaměření výuky do dovednostních forem je jedním z prostředků zařazení povinného výkonu odborné praxe do studijního plánu magisterského studia oboru Právo.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 realizuje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198). Jedním z výstupů tohoto projektu je vytvoření tohoto interaktivního webového portálu umožňujícího kontakt studentů a poskytovatelů odborných praxí.

Cílem zavedení odborné praxe jako povinné součásti studia a tedy nezbytné podmínky pro připuštění ke Státní závěrečné zkoušce je propojení získaných teoretických znalostí s praktickým využitím pod vedením zkušených odborníků z praxe.

Realizací odborné praxe si tak studenti mohou vyzkoušet práci v jednotlivých právních oblastech a to na základě svého výběru. Ze strany poskytovatelů praxe se nabízí vyzkoušet si studenty v pracovním procesu ještě před jejich možným nástupem. Nelze opomenout i synergické efekty výkonu praxe, jako jsou obohacení pracovního procesu o aktuální poznatky teorie, příp. také zkrácení adaptační doby po případném nástupu studenta do zaměstnání v instituci, kde praxi vykonával.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


nahoru