| | | | |


Řešitelský tým

Projektový tým


Mgr. Jan Neckář
Vedoucí projektu

Mgr. Ing. Bc. Jana Mikušová, Ph.D.
Zástupce vedoucího projektu

Martin Pěnčík
Asistent vedoucího projektu

Ing. Vít Zouhar
Finanční manažer projektu

JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.
Věcný manažer projektu

Mgr. Petr Havlík
ICT technik
Učitelé

Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M.
Mgr. Jitka Bělohradová, Ph.D.
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
JUDr. Miroslav Frýdek
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
JUDr. Libor Hanuš, Ph.D.
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
Ing. Boris Janča
Mgr. et Mgr. Linda Janků
Mgr. David Jeroušek
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Eva Kebrlová
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
Mgr. Martin Kornel, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Mgr. Michal Kozieł
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D.
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
JUDr. Bc. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Mgr. Hana Lupačová
JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Mgr. Jan Neckář
Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Mgr. Tomáš Rozehnal
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Ing. Pavel Schreiber
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M.
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
Mgr. Lina Večeřová
JUDr. Eva Žatecká, Ph.D.


nahoru